1990

Post
1990

Братя Василеви организира внос, продажба и дистрибуция на чуждестранна преса за България. Първите клиент са Американското посолство и Хотел Шератон в София. Вестниците се доставят в деня на издаването им, ежедневно, чрез полетите на «Austrian Airlines» от Виена. До ден днешен, 2012 г., след като фирмата остави тази дейност не може да се намери в София световен вестник с днешна дата.