1950

Post
1950

В края да 1950-те Панайот Василев създава, с подкрепата на Тодор Живков, “Родопа”, най-голямото държавно стопанско обединение, благодарение на което България успява да превъзмогне кризата в селскостопанския сектор и да стане нетен износител на месни и млечни продукти. Формулата, изработена от Панайот Василев, се обляга на частния труд на земеделския производител, което е първият пробив в създадената по съветски модел дирижирана и неефективна икономика на селското стопанство.