2007

Post
2007

Братя Василеви създава първата «агенция за временна заетост» в България. Принцип на отдаване на работна ръка почасово за определена дейност. Пазарите на агенцията се разширяват и стигат до Франция, Италия, Белгия и Гърция.