Предприятията

Предприятия основани от фамилията Василеви

Павас ООД

Павас ООД

Съкращение от основателя Панайот Василев, е фирма, създадена през 1939 г., която след възстановяването си през 90те години на 20-ти век стана правоприемник на дейността на фирма Братя Василеви, свързана с недвижимите имоти и тяхното управление. Дружеството стопанисва, поддържа, отдава под наем имоти, основно базирани в центъра на гр. София – офиси, търговски обекти, складове […]

Братя Василеви АД

Братя Василеви АД

Фирма Братя Василеви е правоприемник на всички дейности на фамилията Василеви. Главен акционер в дружествата МРАЗ АД, ПАВАС ООД, ФОНДАЦИЯ БРАТЯ ВАСИЛЕВИ и други дружества, свързани с нейните дейности. За контакти: бул. Ал. Дондуков, 32 София България headoffice@vassilevibros.com T: +359 2 │ 9178 887 F: +359 2 │ 9178 888