Павас ООД

Post
Павас ООД

Съкращение от основателя Панайот Василев, е фирма, създадена през 1939 г., която след възстановяването си през 90те години на 20-ти век стана правоприемник на дейността на фирма Братя Василеви, свързана с недвижимите имоти и тяхното управление.

Дружеството стопанисва, поддържа, отдава под наем имоти, основно базирани в центъра на гр. София – офиси, търговски обекти, складове и терени, с обща приблизителна площ от 60000 кв.м. терени и 85000 кв.м. сгради.

За контакти:

ул. Индустриална 11
1202, София
България

headoffice@vassilevibros.com
g.ivanov@vassilevibros.com
T: +359 2 9178 880
F: +359 2
9178 770