1894

Post
1894

Васил Недев създава Братя Василеви в град Варна. Името е дадено на многобройните му синове.