Братя Василеви АД

Post
Братя Василеви АД

Фирма Братя Василеви е правоприемник на всички дейности на фамилията Василеви.
Главен акционер в дружествата МРАЗ АД, ПАВАС ООД, ФОНДАЦИЯ БРАТЯ ВАСИЛЕВИ и други дружества, свързани с нейните дейности.

За контакти:
бул. Ал. Дондуков, 32
София
България

headoffice@vassilevibros.com
T: +359 2 9178 887
F: +359 2
9178 888